Форма за запитвания:

За контакти:

Офис София

Адрес: София 1360, ул. Адам Мицкеевич 4в, офис 4
Телефон: 02 44 10 114, 44 00 333
Мобилен: 0888 92 26 72, 0887 22 42 75
Факс: 02 86 20 999
Е-mail: office@labex-bg.com, service@labex-bg.com

Office Sofia

Address: 4B, Adam Mickievicz str., office 4
              1360 Sofia, Bulgaria
Tel.: +359 2 44 10 114, +359 2 44 00 333
Mobile: +359 888 92 26 72, +359 887 22 42 75
Fax: +359 2 86 20 999
Е-mail: office@labex-bg.com, service@labex-bg.com

Офис Варна

Адрес: Варна 9002, ул. Тодор Димов 12, партер
Телефон: 02 44 10 114
Мобилен: 089 680 1154
Факс: 02 86 20 999
Е-mail: technician@labex-bg.com ; office@labex-bg.com

Office Varna

Address: 12, Todor Dimov str, 9002 Varna
Tel.: +359 2 44 10 114
Mobile: +359 89 680 1154
Fax: +359 2 86 20 999
Е-mail: technician@labex-bg.com ; office@labex-bg.com